Правила оформлення тексту тез доповідей

Тези доповідей разом з реєстраційною формою приймаються до 20 листопада 2015 року в електронному вигляді за адресою: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Текст тез повинен бути підготовлений в RTF-форматі редактора Word for Windows.

Мова тез доповіді: англійська.

Об'єм тез: до 1-3 сторінок.

Розмір паперу: А4.

Поля: по 2 см з усіх боків.

Шрифт: Times New Roman 12 pt.

Міжрядковий інтервал: одинарний.

Допускається введення у текст графічного матеріалу, сумісного в електронній версії з редактором, що використовується.

Назва доповіді: у центрі великими напівжирними літерами.

Прізвища, ім’я, по батькові авторів: у центрі малими напівжирними літерами. П.І.Б доповідача повинно бути підкреслене.

Назва та адреса організації(-ій), в якій(-их) виконано роботу, і адреса електронної пошти автора, що подає доповідь: у центрі малими напівжирними літерами. Між назвою і текстом статті має бути порожній рядок.

Текст доповіді: по ширині сторінки. Посилання у тексті і їх номери у списку літератури виділяються квадратними дужками. Після основного тексту тез має бути порожній рядок.

Після списку літератури має бути порожній рядок.

Подяки пишуть курсивом.

 

Приклад оформлення тез наведено нижче, його можна використовувати як зразок.

SURFACE MODIFICATION OF POLYMERIC MEMBRANES

Petrenko P.P., Ivanenko I.I., Sydorenko S.S.

National University of „Kyiv-Mohyla Academy”

Kyiv, Skovoroda st. 2, Ukraine, 04070

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Abstract text


References

Тези доповідей будуть опубліковані в збірнику праць конференції, а кращі з них будуть надруковані в збірнику „Наукові записки НаУКМА”, серія „Хімічні науки і технології”.

Вимоги до оформлення статей, що плануються до друку у «Наукових записках НаУКМА»

 Презентація

Матеріали презентації мають бути оформлені у програмі Microsoft Office PowerPoint англійською мовою. Усна доповідь може бути викладена однією з робочих мов конференції (українською, англійською) за вибором доповідача.

Постер

Постер може бути викладений однією з робочих мов конференції (українською, англійською) за вибором доповідача.