Наукова програма конференції включає:

мембранні та сорбційні процеси

- баромембранні процеси;

- електромембранні процеси;

- мембранне газорозділення;

- мембранна дистиляція та первопарація;

- нові та нетрадиційні мембранні процеси;

- сорбційні процеси і сорбція з розчинів і газових середовищ;

- біосорбція;

- гібридні мембранно-сорбційні процеси і технології;

- нанотехнології в мембранних матеріалах і процесах;

- паливні елементи і батареї;

- мембранні контактори;

- мембранні реактори;

- мембранні спейсери.

 

застосування мембран та сорбентів

- матеріали медичного призначення;

- матеріали для альтернативних джерел енергії;

- мембранні технології в харчовій промисловості;

- мембранні біореактори;

- водопідготовка;

- очистка стічних вод

 

отримання мембран та сорбентів

- полімерні та неорганічні мембрани: формування, модифікування, структура, властивості;

- адсорбенти: одержання, структура і властивості;

- нанокомпозитні мембрани;

- електрохімічні мембрани процеси;

- тканинна інженерія