Наукова програма конференції включає:

мембранні та сорбційні процеси:

- баромембранні процеси;

- електромембранні процеси;

- мембраннегазорозділення;

- мембранна дистиляція і первапорація; 

- новітні і нетрадиційні мембранні процеси; 

- сорбційні процеси і сорбція з рідин і газів;

- сорбція нанодисперсними матеріалами;

- сорбційні процеси в каталізі; 

- біосорбція; 
-
 гібридні мембранно-сорбційні процеси і технології; 

- нанотехнології у мембранних та сорбційних процесах і матеріалах;

- паливні елементи і батареї;

- мембранні контактори;

- мембранні реактори.

 

 застосування мембранних та сорбційних процесів:

- мембранні і сорбційні матеріали для медичного застосування;

- мембранні матеріали для альтернативних джерел енергії;

- мембранні технології у харчовій промисловості;

- мембранні біореактори;

- наноматеріали медикобіологічного призначення;

- гетерогенний каталіз;

- водопідготовка і водоочищення.

 

одержання і модифікування мембран і сорбентів:

- полімерні та неорганічні мембрани: одержання, структура, властивості;

- сорбенти: одержання, структура, властивості;

- нанокомпозитні мембрани та сорбенти;

- тканинна інженерія;

- функціональні наноматеріали і полімери;

- каталітичні мембранні та собційні системи;

- гідрогелеві мембрани;

- супрамолекулярні системи.